Handelsbetingelser

Leveringsbetingelser
Leveringstid 3 – 4 arbejds hverdage. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos TeaTime & Aura’s grossister.
Vi opkræver en portoandel på 40,00 kr. ved alle forsendelser indenfor Danmarks grænse. Udenfor Danmark, til Grønland og Færøerne opkræves et ekstra portotillæg alt efter destination.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra TeaTime & Aura, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Du er forpligtiget til at angive, og på forlangende, vise, hvordan fejlen eller manglen viser sig. I udgangspunktet kan du kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, du har fået varen leveret. Klageretten gælder for fabrikationsfejl, ikke slid som følge af brug af varen. Klageretten gælder heller ikke for the eller andre fødevarer.

Betalingsbetingelser
Betalingen sker med betalingskort (Dankort eller Visa/Dankort). Beløbet hæves, så snart ordren forlader vores varelager. Andre muligheder er kontant med betaling i forretningen.

Fortrydelsesret
DEN LOVPLIGTIGE 14 DAGES FORTRYDELSESRET

Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret
1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er du i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af TeaTime & Aura ud fra en mulig salgsværdi.
Ved køb af the eller andre fødevarer er der ingen fortrydelsesret og varerne kan heller ikke tages retur efter forpakningen er åbnet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af
TeaTime & Aura, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

TeaTime & Aura returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN
Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.

  I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til TeaTime & Aura

 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til TeaTime & Aura.

  I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos TeaTime & Aura.

 • De kan aflevere varen i på adressen  indenfor 14 dage.

  Adressen er: Korsgade 6 – 5700 Svendborg

  Mærk pakken “Fortrydelsesret” og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos TeaTime & Aura. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.
  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! TeaTime & Aura anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til TeaTime & Aura. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af TeaTime & Aura.

3. FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter der returneres til TeaTime & Aura skal være forsvarligt indpakket.
Ved SÆRLIGE PRODUKTER m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. The og andre fødevarer kan kun tages retur, hvis pakken er ubeskadiget og uåbnet.

4. ER DE I TVIVL
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler TeaTime & Aura, at De retter henvendelse til info@teatime.dk eller på telefon 62562025/62203234